Browsing Category

A.I

22 posts

Máy học – một ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp cho hệ thống khả năng tự động học hỏi và cải thiện từ kinh nghiệm mà không cần được lập trình rõ ràng.

error: