Features

Yep, chúng tôi có thể có tính năng mà bạn muốn.

Kết nối với bộ KIT bảo mật 1-0-2 để được bảo vệ hoàn toàn, loại bỏ những rắc rối.

Được xây dựng chú trọng đến hiệu suất, máy quét phần mềm độc hại, được tối ưu hóa để sử dụng gần như bằng không tài nguyên trên máy chủ của bạn. Không bao giờ có vấn đề về hiệu suất hoặc độ trễ cho khách hàng của bạn.

Nhận quét phần mềm độc hại tự động không giới hạn bất cứ khi nào bạn muốn. Cùng với bất kỳ mã độc hại nào, trình quét cũng sẽ gắn cờ bất kỳ thay đổi tệp cốt lõi nào trong hệ thống tệp của trang web của bạn

Bảo Mật

Quét phần mềm độc hại tự động
Quét tự động mất ít thời gian hơn so với việc lấy một ly cà phê. Xem lại các tệp bị gắn cờ và thực hiện các hành động được đề xuất ngay trong trang tổng quan của bạn mà không cần thiết lập thêm.


Quét trang web của bạn để tìm các đối tượng độc hại bất cứ khi nào bạn muốn. Máy quét phần mềm độc hại hỗ trợ máy học luôn sẵn sàng phục vụ bạn 24/7.

Giải Pháp

Công cụ hỗ trợ học máy
Được hỗ trợ bởi một công cụ Máy học luôn phát triển hoạt động trên chuỗi Markov. Mỗi lần quét mới đều tốt hơn và thông minh hơn lần quét cuối cùng.
Báo cáo PDF & Email
Nhận báo cáo PDF và email ngay trong hộp thư đến của bạn để bạn có thể dễ dàng theo dõi các mối đe dọa và luôn cập nhật tình trạng bảo mật trang web của mình mà không mất quá nhiều thời gian.
Trí tuệ tập thể
Được hỗ trợ bởi một công cụ học máy cho phép phát huy trí tuệ tập thể để phát hiện chính xác phần mềm độc hại. Nó trở nên tốt hơn với mọi mối đe dọa mà nó phân tích
human-resources-tnt

error: